Každé jedno podujatie je niečim špecifické, preto nie je možné na to mať pripravený jednotný cenník.

Modelová situácia bežnej konferencie

Na obrázku nižšie nájdete štandardnú situáciu bežnej konferencie, kde sú použité FullHD 3 videokamery, online hlasovací systém www.hlasovanie.com s obslužným tabletom a náhľadovým monitorom pre zobrazenie výsledkov, projekcia prezentácie na plátno, náhľadový monitor s prezentáciou pre prednášajúceho, naberanie samotnej prezentácie a výsledkov hlasovania do videostreamu.

Modelová situácia, konferencia LiveProduction.sk